Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

FC Leskovec [ Sdružení nebo spolek ]

Fotbalový oddíl skládající se z družstva dospělích hrající IV třídu a družstva žáků

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.leskovec.cz

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 09.03.2010 v 13:46 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region