Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Bzovjánek [ Sdružení nebo spolek ]

Bzovjánek
Po dohodě několika nadšenců s představiteli města jsme získali k provozu klubovny místnost v přísálí místní sokolovny. Paní ředitelka MŠ v Bojkovicích nám dala k dispozici část věcí ze zrušené MS ve Bzové (dětské stolky a židle, pastelky a starší hračky).

První schůzka se uskutečnila 14. 10. 2003 v 17. hodin. Od této doby se scházíme pravidelně každý pátek od 17. hodin po celý školní rok. Provoz je hrazen ze sponzorských darů, příspěvků města a z výtěžku z prodeje železného šrotu.

Když si děti navrhly a odhlasovaly název Bzovjánek vznikla i báseň:
Bzovjánek je pro děti, začíná v pátek o pěti,
dojděte si s námi hrát, budem se v něm všichni smát.
Půjdeme i na procházku, pouštět draky na provázku,
pozorovat louky, ptáky a sluníčko za oblaky.
A až budou vyfoukané stráně, vytáhneme body, sáně,
rozzáří se naše očka, na čelo nám spadne vločka.


Naše činnost je různorodá. Nemáme pevně stanovené pravidla, takže se domlouváme co by jsme chtěli a podle toho program přizpůsobíme. Když fouká vítr, vezmeme draky, když padá sníh užijeme si sáňkování, koulování a za hezkého počasí trávíme čas na horním nebo dolním hřišti při různých hrách, nebo vyrážíme na procházku, třeba do lesa na hřiby. Za nepříznivého počasí zůstáváme v klubovně a zde vznikají výrobky, kterými zdobíme naši klubovnu a vystavujeme v místním obchodě, jako např. Helloween, rámečky na foto, obrázky na sklo, masky,... vše je možné v průběhu roku shlédnout vystavené v místním obchodě, velikonoční a vánoční ozdoby a také novoročenky, které s přáním krásného prožití nastávajícího roku rozneseme do každého domu ve Bzové a zašleme svým sponzorům.

Pořádáme karneval, vánoční a mikulášský večírek s maňáskovým divadélkem, které nám přijíždí zahrát paní ze Suché Loze a diskotékou. Také jsme měli besedu se zdravotní sestrou, vyrazili do plaveckého bazénu Delfín v Uh. Brodě a uskutečnili exkurzi do firmy Moravia Cans v Bojkovicích na výrobu aerosolových nádob.

Předcházející rok jsme na den dětí vyrazili do "terénu", kde již byla připravená různá stanoviště, letošní jsme strávili v Komni u koní.

V měsíci květnu letošního roku nám byla dána k dispozici nová místnost občanského aktivu v budově bývalé MŠ, do které jsme se s radostí společnými silami přestěhovali.

Na závěr školního roku a zároveň jako zahájení letních prázdnin sbalíme stany, spacáky a dobrou náladu a vyrážíme na horní hřiště. V loni nám do kroku hrál místní rozhlas, letos jsme naložili věci na traktorek u obchodu a vzali to "zkratkou" přes Bučníky. Za splněné úkoly obdrží každý účastník odměnu, diplom a nechybí ani pořádný táborák s opékáním špekáčků. Poté zazpíváme u ohně s kytarou, přespíme ve stanech nebo pod širým nebem a "hurá na prázdniny".

Jako záznam o naší činnosti vedeme kroniku, kterou si píší každý týden sami děti, ale i fotokroniku - vše k dispozici k nahlédnutí v místním obchodě.

Doufáme, že volný čas, který každý pátek obětujeme pro práci s dětmi, poslouží pro dobrou věc. Jelikož se schází děti různých věkových kategorií, takže nejen k utužení kamarádských vztahů, ale i jako dobrý návod jak příjemně strávit volný čas.

Za Bzovjánek Romana a Helena Charvátovy.

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Petra Stojaspalová (MÚ Bojkovice) org. 56, 19.07.2005 v 15:01 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region