Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Zlínsko [ Území ]

Zlínsko

Okres Zlín se rozkládá v jihovýchodní části České republiky mezi úrodným povodím řeky Moravy, Hostýnskými a Vizovickými vrchy a sahá až ke svahům Bílých Karpat na moravsko-slezském pomezí.

Z hledisky turistických zajímavostí, je to region velmi rozmanitý. Podél břehů Moravy, kde odedávna existovaly dobré podmínky pro vznik velkých sídel, se dnes nachází průmyslová páteř okresu. Největším a nejvýznamnějším je okresní město Zlín s 90 000 obyvateli. První písemné zmínky existují od roku 1322. V té době bylo město centrem řemesel a cechů pro celé široké okolní valašské osídlení, které nacházelo obživu převážně v pastevectví.

Zlín sám byl sídelním městem majitelů panství a žil postupným rozvojem městské samosprávy. Za důležitý mezník je považován rok 1894, kdy zde rodina Baťových založila obuvnickou firmu. Díky její mimořádné prosperitě a díky péči Tomáše Bati ve funkci starosty města, prožil Zlín v době mezi dvěma světovými válkami prudký rozvoj průmyslu, architektury a životního stylu. Dodnes je Zlín výjimečnou ukázkou funkcionalistického urbanismu. Mezi kulturní zajímavosti města patří i filmové ateliéry, ve kterých vznikaly trikové filmy Hermíny Týrlové a Karla Zemana, slavící úspěchy v celém světě.

Jedním z nejnavštěvovanějších míst ve městě je Muzeum obuvi, které symbolizuje historii i současnost tohoto města. Baťova podnikatelská tradice a vhodná geografická poloha města přispěly k prudkému rozmachu Zlína po roce 1989. Dnes žije město bohatými podnikatelsko-obchodními aktivitami, které jsou prezentovány na mnoha výstavách.

Okolí Zlína nabízí řadu cenných historických památek. Zámek a zoopark Lešná patří k nejvyhledávanějším výletním místům.

Romantický zámek z přelomu 19. a 20. století je známý krásnými dřevořezbami v interiéru a bohatými přírodními sbírkami. Park a ZOO nabízejí procházky mezi desítkami druhů vzácných rostlin a živočichů.

Milovníci středověku mohou navštívit i hrad Malenovice, kde jsou zajímavé historické, archeologické a přírodovědné sbírky Moravské oblasti.

Město Vizovice proslulo výrobou chutných nápojů značky Jelínek. Moderní sklářská huť se zaměřila na výrobu uměleckého skla. Ozdobou Vizovic je barokní zámek z 18. století, ve kterém návštěvník najde bohaté sbírky ze života zámecké šlechty a rozsáhlou obrazárnu.

Perla Moravy - Lázně Luhačovice, kouzelné město uprostřed parků a staveb s prvky moravské lidové architektury okouzlí každého návštěvníka. Dvanáct minerálních pramenů je úspěšně využíváno při léčení onemocnění dýchacích cest, zažívacího ústrojí, pohybového aparátu a cukrovky. Bohaté možnosti kulturního vyžití, výletů do okolí, pěší turistiky, cykloturistiky i vodních sportů na místní přehradě činí toto město jedním z nejvyhledávanějších turistických míst v České republice.

Rovinatá část kolem Zlína postupně přechází v malebně zvlněné přírodní parky Vizovické a Hostýnské vrchy na severu a východě okresu. Téměř polovinu území okresu Zlín vyplňuje v jihovýchodní části CHKO Bílé Karpaty. Zde najdete romantická přírodní zákoutí se vzácnými rostlinami a živočichy. Uprostřed kvetoucích karpatských luk s výhledy na horské hřebeny a údolí obejme návštěvníka krása a originalita této oblasti. Její význam v národním i mezinárodním měřítku byl zdůrazněn jejím vyhlášením za biosférickou rezervaci organizací UNESCO v roce 1996.

Původní dřevěná architektura vesniček, kapličky, kostelíky, památky moravské historie, tradice, to vše tvoří tento kraj přitažlivým. V roce 1996 navštívilo okres Zlín asi 180 000 návštěvníků, z toho přes 33 000 cizinců.


Zdroj:
TRAVELprofi
Měsíčník pro turistický ruch

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Území
AKTUALIZACE: uživatel č. 508 org. 2, 23.03.2005 v 08:21 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region