Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Židovský hřbitov v Turnově [ Židovský hřbitov ]

Židovský hřbitov v Turnově je jediným zachovalým hřbitovem tohoto druhu v Semilském okrese. Židovské osídlení v Turnově vzniklo před rokem 1526, nejstarší dochované náhrobky pocházejí ze 17. století, nejmladší pak z doby krátce po druhé světové válce.

Do západní zdi zasazený hřbitovní domek byl postaven roku 1800. Pískovcové náhrobky tvoří pravidelné řady ve směru západ-východ s nápisy obrácenými k jihu. Zachované náhrobní nápisy představují důležitý historický pramen a často vynikají svými básnickými kvalitami. Zatímco starší náhrobky jsou popsány výhradně v hebrejštině, již ve čtyřicátých letech 19. století se objevují nápisy v němčině a na přelomu 19. a 20. století se zde objevuje i čeština. Pamětní deska obětem druhé světové války, zničená pravděpodobně při stavbě silnice, byla nedávno obnovena a umístěna uvnitř rekonstruované budovy.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.turnov.cz

Typ záznamu: Židovský hřbitov
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 29.03.2005 v 14:44 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region