Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Jihlavsko [ Území ]

Jihlavsko

Okres Jihlava leží na obou stranách bývalé zemské hranice mezi Čechami a Moravou. Je pro něj charakteristická kopcovitá krajina Českomoravské vrchoviny s lesními porosty, která vyplňuje celé území okresu. Dvě území - Velký Špičák u Třeště a rybník Zhejral v Jihlavských vrších - jsou zařazeny do kategorie národní přírodní památka.
Reliéf krajiny ovlivňuje drsnější podnebí. Právě ono bylo příčinou toho, že člověk začal tuto oblast soustavně osídlovat poměrně pozdě, až od 12. století. V průběhu doby zde však vytvořil sídla s velkým množstvím architektonických a uměleckých památek, z nichž mnohé tvoří významnou součást nejen národního, ale i světového kulturního dědictví.

Správním, kulturním a hospodářským střediskem okresu je starobylé město Jihlava, jehož počátky lze hledat na konci 12. století. Dnešní městská památková rezervace obsahuje 213 památkově chráněných objektů. Vedle hradeb je nejstarší stavební památkou minoritský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, který byl dostavěn těsně po roce 1250. Pouze o několik let mladší je dominikánský areál s kostelem sv. Kříže, vybudovaný ve stylu francouzské gotiky. Rovněž stavba třetího jihlavského chrámu, farního kostela sv. Jakuba Většího, byla zahájena před rokem 1250. Na rozlehlém náměstí (3,6 ha) je zachováno čtrnáct raně gotických domů. Zajímavým dokladem gotického stavitelství jsou jihlavské katakomby, které vznikly propojením sklepů. Jejich část je přístupná přímo z náměstí. Architektonický i urbanistický vývoj města ukončilo baroko, které kromě jezuitského komplexu kostela, koleje a gymnázia, vybudovaného v letech 1680-1727, dalo novou tvář většině exteriérů a zanechalo na náměstí morový sloup a kašny se sochami Poseidona a Amfitrité. Kromě architektonických památek lze v Jihlavě navštívit řadu galerií, Muzeum Vysočiny, expozici o Gustavu Mahlerovi či moderní zoologickou zahradu.

Město Polná leží v severní části regionu. Vzniklo před polovinou 13. století na křižovatce obchodních cest. Za pozornost stojí hrad, v němž je dnes umístěno muzeum s rozsáhlými a mimořádně cennými sbírkami, kostel sv. Kateřiny, špitál s kaplí sv. Anny a především děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie, jeden z největších barokních kostelů v České republice.

Jihovýchodně od Jihlavy se na březích stejnojmenné říčky rozkládá historická obec Brtnice s renesančním zámkem. Velice působivé jsou dva barokní mosty ozdobené sochami světců. Na tradiční "morový průvod", pořádaný na památku morové rány z roky 1715, se sjíždějí tisíce navštěvníků z širokého okolí.

Jižně od Jihlavy leží město Třešť. Stále živé je v Třešti betlémářství, které zde má téměř dvousetletou tradici. Ucelený pohled na ni umožňuje expozice betlémů v jednom z nově zrekonstruovaných historických domů. Každoročně o vánocích se staví betlémy také v mnoha rodinách - některé z nich jsou přístupné. Městečko je východištěm pěší turistiky na Velký Špičák (734 m) a k pramenům Moravské Dyje.

Architektonickým skvostem je město Telč, jehož historické centrum bylo spolu s renesančním zámkem zapsáno v roce 1992 na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO.

Románská věž kostela sv. Ducha svědčí o tom, že město vzniklo v polovině 14. století na místě staršího osídlení. Zásadní význam pro stavební význam města mělo období vlády Zachariáše z Hradce v 16. století. Ten nechal původní jednoduchý gotický hrad velkoryse přestavět na renesanční zámek, jehož podoba zůstala v průběhu dalších století zachována. Památkou na působení jezuitského řádu je barokní výtvarný projev - jezuitská kolej s kostelem Jména Ježíš, mariánské sousoší na náměstí a většina soch. Barokní fasády má také řada domů na náměstí.

Jihovýchodně od Telče leží Nová Říše s impozantním barokním areálem premonstrátského kláštera s kostelem sv. Petra a Pavla, cenným svou vnitřní výzdobou a mobiliářem. V klášteře je přístupná barokní knihovna s nástropními freskami a 15 000 svazky.


Zdroj:
TRAVELprofi
Měsíčník pro turistický ruch

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Czech.Tourism.cz

Typ záznamu: Území
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 24.10.2004 v 21:39 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region