Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

CHEBSKO [ Území ]

CHEBSKO
Okres Cheb je nejzápadnějším v České republice. V délce 130 km sousedí státní hranicí se SRN. Byl vždy charakterizován jako okres s rozvinutým cestovním ruchem, při dominantním postavení lázeňství se světoznámými Mariánskými Lázněmi a Františkovými Lázněmi. Z dříve tradičních odvětví průmyslu se zde zachovala výroba strunných hudebních nástrojů v Lubech.
Okres je významný svým přírodním bohatstvím, historickými a kulturními památkami. Pro okres Cheb je typická jeho geografická rozmanitost od nejníže položené Chebské pánve přes přírodní park Český les, Smrčiny až po chráněnou krajinnou oblast Slavkovský les (až 983 m n.m.).

Na území chebského okresu se nacházejí dva ze tří vrcholů světoznámého lázeňského trojúhelníku - Mariánské Lázně (indikace: onemocnění ledvin, močových cest, pohybového ústrojí, dýchacích cest a nově zaváděná léčba gynekologických chorob) a Františkovy Lázně (indikace: nemoci pohybového a oběhového ústrojí, srdeční a gynekologická onemocnění). Dětská léčebna v Lázních Kynžvartu je specializována na léčbu horních cest dýchacích. Na území okresu je evidováno 210 minerálních pramenů, z nichž 53 se využívá pro léčebné účely. Největší výskyt kyselek je ve střední části okresu v okolí Františkových Lázní a přírodní rezervace SOOS, která je ojedinělým přírodním úkazem v Evropě. Turisticky nejpřitažlivějšími zajímavostmi jsou Chebský hrad, hrad Seeberg, Státní zámek Kynžvart, lázeňská města Mariánské Lázně, Františkovy Lázně a řada církevních památek.

Nejzápadnější město chebského okresu - Aš, dříve proslulé mohutným textilním průmyslem, se stalo po otevření hranic velmi rušným a frekventovaným místem, využívaným zejména jednodenními turisty. Tento typ turistiky, kromě lázeňství, převažuje v celém okrese. Pozornost si jiště zasluhují památky lidové architektury. Nejcennější z nich jsou v obcích Doubrava u Lipové a Novém Drahově, které byly v roce 1995 vyhlášeny vesnickými památkovými rezervacemi lidové architektury. Městské památkové rezervace jsou v Chebu - střed města se souborem gotických, barokních a renesančních domů a Františkových Lázních, jejichž střed tvoří jedinečný architektonický celek. Lázeňský střed města Mariánské Lázně byl prohlášen městskou památkovou zónou.

Nejnavštěvovanějšími přírodními zajímavostmi je již zmíněná Národní přírodní rezervace SOOS, chráněná krajinná oblast Slavkovský les a její součást Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny. Ne příliš často zmiňovanou je Komorní hůrka, nejmladší sopka ve střední Evropě. Najdete ji asi 2 km od Františkových Lázní. Podnět k prozkoum>ání této sopky dal již J. W. Goethe, na jehož paměť je u vstupu do průzkumné štoly vsazen reliéf.

K letní rekreaci slouží četné vodní plochy, z nichž nejznámějšími jsou přehrady Skalka a Jesenice u Chebu, rybník Amerika ve Františkových Lázních. U jmenovaných rekreačních oblastí je řada autokempů, jejichž úroveň lze hodnotit jako velmi dobrou. Stejně tak lze hodnotit většinu stravovacích a ubytovacích zařízení v okrese Cheb.Zdroj:
TRAVELprofi
Měsíčník pro turistický ruch

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Czech.Tourism.cz

Typ záznamu: Území
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 24.10.2004 v 21:34 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region