Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Písecko [ Území ]

PÍSECKO
Kraj hlubokých lesů s množstvím zvěře a ptactva, neporušená příroda, jihočeské louky a rybníky, ideální místo pro rekreaci a odpočinek i sport. Jeden z nejpůvabnějších koutů České republiky.

Jižní Čechy nepatřily nikdy ke krajům bohem zapomenutým. V běhu historie patřily vždy ke krajům bohatým a v Českém království často i vzpurným a neposlušným. Nevyhnuly se jim bouře a války, nevyhnuly se jim ale také doby dobré, plodné v umění, architektuře, hudbě i literatuře. Jihočeská krajina je známa svým klidem a pohodou, která zve k odpočinku i sportovním aktivitám. To všechno platí nejen pro celý kraj, ale i pro okres Písek. Dnes oblast, která má co nabídnout nejen domácím, ale i zahraničním návštěvníkům. A věřte, nikdo nebude zklamán.

Rozloha okresu je 1138 km2, z nichž jednu třetinu tvoří lesy. Počet obyvatel se pohybuje okolo 71 000, téměř dvě třetiny z nich žijí ve městech Písek, Milevsko, Protivín a Mirovice. Orlické přehradní jezero a ostatní krásy a zajímavosti okresu přímo vybízí k rekreaci. Přehradní hráz vysoká 91 m vzdouvá hladinu řeky, která zaplavuje údolí Vltavy (60 km), Otavy (23 km), a Lužnice (7 km). Celková vodní plocha představuje 2 640 ha.

Vodní zdrž téměř v celé délce nabízí své břehy ke koupání, provozování vodních sportů, rybolovu a rekreaci. Podobně lesy nabízejí mnoho příležitostí k myslivosti. Nejznámější kempy jsou Velký Vír, Radava, a Podolsko. Nejvíce navštěvovaná místa jsou město Písek, hrad Zvíkov a zámek Orlík.

Celý region odnepaměti přál i statkům ducha a stával se často průsečíkem vědění a umění. Má svou samostatnou historii literární (J.Čarek, A.Heyduk, A.Sova, L.Stroupežnický, F.Šrámek, R.Weiner, M.Zahrádca), výtvarnou (M.Aleš, Jiří Řeřicha, T.Štětka, R Pilar, J.Váchal), hudební (J.Pilka, J.Srnka, A.Dvořák, O.Ševčík, O.Jeremiáš) i filmovou a divadelní (V.Krška, A.Radok). Má však i svou neopomenutelnou přítomnost ve všech oborech lidského vědění a poznání.

Kulturní život regionu zanechává svůj nesmazatelný otisk ve výstavních síních, galeriích, koncertních i divadelních sálech. Mladá generace výtvarníků a literátů se znovu pouští do již tolikrát opakovaného souboje se svými otci, a tím uchovává běh věci ve stále produktivním rytmu. Vycházeje ze staleté tradice školství, Písek i dnes respektuje, snad i víc než kdy jindy, prostor kulturního života ve všech směrech jeho rozmanitosti.

Dnešní území Písecka bylo osídleno již v pravěku. Desítky archeologických nálezů dokládají pobyt člověka od lokalit starší a střední doby kamenné, přes keltská oppida, slovanská hradiště a osady, až ke vzniku hradu, tvrzí, měst a vesnic v době přemyslovské.

Velkou část dnešního Písecka (vyjma milevské části) zaujímal tzv. Prácheňský kraj, postupně vzniklý ve 14. století. Zahrnoval zhruba dnešní Pootaví a část horního a středního Povltaví, později tvořilo Prácheňsko přibližně povodí řeky Otavy.

Centrem tohoto kraje bylo město Písek. V polovině 19.století, při reorganizaci správního členění, vznikl Písecký kraj, mající správní a soudní pravomoc. Správní sice brzy pominula, ale soudní trvala celá desetiletí. V Písku vznikl okres, ke kterému byla v roce 1960 připojena oblast Milevska, Protivínsko a Mirovicko s Mirotickem, jako zvláštní subregiony, jež jsou součástí Píseckého okresu.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Czech.Tourism.cz

Typ záznamu: Území
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 24.10.2004 v 19:00 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region