Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Pelhřimovsko [ Území ]

Pelhřimovsko
Nazývané také "branou vysočiny" nebo "krajem mezi třemi vrchy". Kraj hlubokých lesů, čistých vodních ploch a neporušené přírody, která láká turisty k dlouhým procházkám, v létě k odpočinku u vody a v zimě k jízdě na běžkách neporušenými sněhovými pláněmi. Oblast, jakých není v naší republice mnoho. Čistá příroda a kvalitní životní prostředí jsou základními znaky celého regionu. Pro ty, které lákají i jiné druhy sportovního vyžití a aktivního odpočinku, nabízí Pelhřimovsko celou řadu turistických tras, jízdu na koních, rybaření, tenis nebo minigolf.

Stejně zajímavé jsou i místní kulturní památky. Z celého reginonu můžeme vybrat několik zajímavých lokalit - samotné město Pelhřimov je přirozeným a správním centrem. O jeho historii, sahající do let 1224 - 1226, vypovídá historické náměstí s městskými branami a dominantami jako jsou děkanský kostel sv. Bartoloměje, kostel sv. Víta, několik renesančních a barokních domů a zámek pánů z Říčan. V jeho interierech je umístěno okresní muzeum s expozicí spisovatele F.B. Vaňka, sochaře a medailéra J. Šejnosty a historika J. Dobiáše. V bezprostřední blízkosti Pelhřimova se nachází přírodní rezervace Křemešník, známý jako poutní místo s kostelem Nejsvětější Trojice, ale zároveň i lyžařské a výletní středisko s rozhlednou.

Neméně zajímavý je i gotický hrad Kámen s gotickým palácem ze 13. století. Lákavou je i expozice jednostopých vozidel v areálu hradu a v přilehlém anglickém parku rozsáhlé alpinium. Nedaleko Pelhřimova u dálnice Praha - Brno leží město Humpolec. Osada zbudovaná již ve 12. století. O historii města hovoří i nedaleká zřícenina hradu Orlík a blízký židovský hřbitov ze 17. století. Za pozornost stojí i návštěva děkanského kostela sv. Mikuláše a muzea, jehož expozice jsou zajímavé sbírkami antropologa Dr. A. Hrdličky. V nedalekých Kalištích stojí rodný dům skladatele Gustava Mahlera. O dobrou pohodu a příjemné prožití volných dnů v Humpolci se jistě postará i ochutnávka nepasterizovaného piva z pivovaru Bernard.

Žirovnice je známá výrobou zdánlivě tak málo významné věci jako jsou knoflíky, o jejichž významu se přesvědčíme, až když chybí. V žirovnickém zámku - původně gotickém hradě - je dnes umístěna expozice této výroby. V jeho interiéru jsou k vidění i překrásné a zachovalé fresky z 15. století.

Historie a moderní současnost našla svoje místo v Pacově, městečku z konce 13. století s kostelem sv. Archanděla Michaela, chrámem sv. Václava, městským muzeem básníka A. Sovy a malíře J. Autengrubera a barokním zámkem. Milovníci rychlých kol jistě vědí, že v Pacově byla již v roce 1904 založena Mezinárodní motocyklová federace FIM.

Kamenice nad Lipou - město, které má lípu jak ve svém názvu, tak i ve skutečnosti. V zámeckém parku stojí tento český národní strom, jehož stáří se odhaduje na 700 - 900 let. V renesančním zámku je dnes dětská ozdravovna. Kamenice je však proslulá ještě sklářskou výrobou - sklárny Rückl jsou svojí výrobou proslulé po celém světě.

Překrásný děkanský kostel sv. Jana Křtitele s ojedinělým gotickým a barokním inventářem je v Počátkách. Z let 1717 - 1720 pochází i sousoší sv. Jana Nepomuckého, které je součástí empírové kašny na náměstí. Počátky jsou známé jako rodiště básníka Otokara Březiny.

Další dětská ozdravovna se nachází v jednom z nejčistších míst - v Černovicích, kde se nabízí dlouhé procházky v rozsáhlém lesoparku. Za zmínku stojí i židovský hřbitov, kostel Povýšení sv. Kříže nebo renesanční zámek.

Na řece Želivce leží obec Želiv. Rozlehlý premonstrátský klášter, opatský kostel Narození Panny Marie pocházející ze 12. století, který byl v letech 1713-1720 upraven G. Santinim ve stylu gotizujícího baroka, stojí za pozornost stejně jako celá řada dalších míst v pelhřimovském okrese.

Samostatnou kapitolou je určitě Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově, kde jsou shromažďovány exponáty a záznamy rekordů nejen z České republiky, ale z celého světa a Muzeum kuriozit se sbírkou izolátorů a bleskojistek ve Dvořišti u Obrataně.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Czech.Tourism.cz

Typ záznamu: Území
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 24.10.2004 v 18:53 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region