Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Českokrumlovsko [ Území ]

Českokrumlovsko - nejjižnější okres České republiky je obklopen na jihozápadě hřebenem Šumavy, na jihovýchodě Novohradskými horami, ze severu je členěn rozsáhlým masivem Blanského lesa. V délce 114 km jím protéká řeka Vltava, která je rájem pro milovníky vodní turistiky. Významným přírodním bohatstvím jsou lesy pokrývající téměř polovinu rozlohy okresu. Na území tohoto regionu se nachází část Národního parku Šumava, chráněné krajinné oblasti, na čtyřicet přírodních památek a mnoho vzácných lokalit.

Na Českokrumlovsku lze nalézt rovněž nepřeberné množství kulturních památek, např. státní hrad a zámek Český Krumlov, hrad Rožmberk, gotické kláštery ve Vyšším Brodě a Zlaté Koruně, zříceninu hradu Dívčí Kámen. Dále rodný dům spisovatele Adalberta Stiftera v Horní Plané, kde je expozice "Adalbert Stifter a jeho rodný kraj", zbytky koněspřežní železnice České Budějovice - Linec, první na evropském kontinentě, jež připomíná malé muzeum koněspřežky v Bujanově a zbytky Schwarzenberského plavebního kanálu z 18. století, který spojoval vody Vltavy a Dunaje atd.

Perlou jižních Čech je často nazýváno okresní město Český Krumlov, jehož historické jádro bylo v roce 1992 zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Dominantu města tvoří zámek (s unikátním barokním divadlem, Maškarním sálem, otáčivým hledištěm v zámecké zahradě) a kostel sv. Víta. Českokrumlovký zámek patří k nejrozsáhlejším ve střední Evropě. Jedinečný model města lze spatřit spolu s dalšími exponáty v okresním vlastivědném muzeu. V roce 1993 bylo otevřeno Mezinárodní kulturní centrum Egona Schieleho s expozicí originálů a dokumentace o životě a díle tohoto světově uznávaného malíře i sezónními výstavami předních světových malířů a sochařů. Od května 1999 lze zde shlédnout výstavu z děl Andy Warhola. Poznat hornickou práci je možné v podzemí zpřístupněného grafitového dolu.

Krajina na horním toku řeky Vltavy se stala jednou z nejvyhledávanějších rekreačních oblastí České republiky. Lipenské přehradní jezero o rozloze téměř 5 000 ha láká především milovníky vodních sportů a rybáře, překrásné okolí zaujme jak pěší, tak i cykloturisty. Návštěvníci nepřijíždějí na Českokrumlovsko jen za historickými památkami a krásami přírody, ale i za kulturou a zábavou. V červnu se tradičně v Českém Krumlově konají "Slavnosti pětilisté růže", kdy se na tři dny zastaví čas a město ožívá středověkem.

Oblíbené jsou koncerty hudebních festivalů - Festivalu komorní hudby, Festivalu staré hudby, Klavírního festivalu a především Mezinárodního hudebního festivalu, dále nejrůznější výstavy výtvarného i užitého umění a divadelní představení před otáčivým hledištěm. Ojedinělé jsou Pašijové hry v Hořicích na Šumavě, představení se zpěvy o životě a smrti Ježíše Krista.

Českokrumlovsko je rájem pro každého, kdo obdivuje přírodní a krajinné krásy, má zájem o historické pamětihodnosti, chce využít možností pro turistiku a rekreaci i nabídku kulturních programů, výstav, koncertů a slavností.

Zdroj:
TRAVELprofi
Měsíčník pro turistický ruch

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Czech.Tourism.cz

Typ záznamu: Území
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 24.10.2004 v 18:44 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region