Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Český svaz chovatelů poštovních holubů [ Sdružení nebo spolek ]

Český svaz chovatelů poštovních holubů je dobrovolnou společenskou organizací. Sdružuje chovatele drobného zvířectva, mimo jiné sportovní plemeno poštovních holubů. Svým členům umožňuje rozvíjet zálibu v chovatelství, vytvářet podmínky pro aktivní odpočinek po práci, oživení devastované přírody. Vede chovatele k rozvoji znalostí o ochraně zvírat a životního prostředí.

Dne 11.12.1964 se sešlo 11 chovatelů z naší obce v hostinci u Šotáků s úmyslem založit místní organizaci chovu poštovních holubů.
Následné bylo schválení ČSCH ZO CHPH Korytná k 1.4.1965. Do roku 1978 chovatelé užívali místnost u p.Kutálkové.
V roce 1978 byla organizaci předána do trvalého používání stará budova hasičů a tato byla úplně přestavěna pro jejich účely.

V mistrovských soutěžích má ZO CHPH průměr 1,7 pořadí/rok, to je 1 místo na Brodsku. Holubi našich členů každoročně reprezentují okres Uh.Hradiště na celostátních výstavách.
V roce 1977 chovatel p.Tomanec J. vystavoval na Olympiádě CHPH ve Švýcarsku.
V roce 2000 se jednotliví chovatelé umístili v oblasti III. Na Brodsku v tomto pořadí: 1., 2., 4., 5., 9., atd.

V roce 2000 uplynulo 35 let od založení organizace. V kartotéce je evidováno 37 členů.
Z toho 7 zemřelo, 5 přestoupilo do jiné organizace a 9 vystoupilo z členství.
V roce 2000 bylo v naší ZO CHPH organizováno 16 členů.

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Tomáš Kuča org. 56, 22.10.2004 v 17:13 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region