Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Myslivecké sdružení Hluboček [ Sdružení nebo spolek ]

Myslivecké sdružení má v Korytné dlohodobou tradici. V jeho řadách se vystřídalo již několik generací a rozloha honitby i její hranice se už několikrát změnily.
V současné době má sdružení 21 členů a stará se v naší podhorské a velmi krásné krajině o honitbu cca 1200 ha, z toho zhruba polovinu lesa. Zastoupení užitkové zvěře je velmi pestré. Péče o užitkovou zvěř je spojená s minimalizací škod na polních kulturách a lesních porostech. Cesta k tomu je přes svědomité krmení v době strádání a pestrost zajímavých plodin na políčkách pro zvěř u lesních porostů.
Činnost sdružení řídí sedmičlenný výbor v tomto složení:
Bujáčak Jindřich, Ing.Haničinec Josef, Matůš Jaroslav, Janča Petr, Klon Miroslav, Klon Stanislav, Kubiš Jaroslav.

Pracovní náplň společnosti se mění podle ročních období.
V zimě má každý myslivec na starosti krmelec, zásyp nebo krmeliště a stará se, aby tam zvěř měla seno, granule, kukuřici a sůl.
Na jaře se krmná zařízení vyčistí a opraví, musí se opravit porosty poryté přes zimu černou zvěří, roznést vakciny proti vzteklině lišek a organizovat brigády, aby se získaly peníze na krmivo pro příští zimu.

V létě se suší krmivo na zimu, budují se nové krmelce a opravují staré, upravuje se areál myslivecké chaty. Pro veřejnost tady pořádají myslivci už tradičně "červencovou noc".

Vyvrcholením celoroční práce by měly být podzimní hony. Ve zdejším revíru žije srnčí zvěř, daňci, lišky, jezevci a v menší míře zajíci. Téměř vymizely koroptve a bažanti. Proto v místech, kde se ozve jejich hals, budují myslivci záspy a hubí škodnou zvěř.

Pozornost sdružení je zaměřena na spolupráci se zemědělskou firmou (Hrabina, a.s.) a s OÚ Korytná, neboť zemědělská farma Korytná a tím i celý katastr je zapojen do ekologického zemědělství v CHKO Bílé Karpaty. Právě zde myslivci sehrávají velmi pozitivní roli v údržbě krajiny, likvidaci leního náletu na pastvinách a luhách, a to v rámci zpracovaného projektu na revitalizaci krajiny v daném biokoridoru Korytná.

K dalším aktivitám myslivců patří zapojení do akcí zkrášlení obce v bouracích pracích, ale i ve výsadbě ovocných a okrasných stromků. Rovněž v podpoře kultury jsou jedním z nositelů pořádaných a velmi oblíbených akcí ve vesnici.

Myslivci se účastní výstav mysliveckých trofejí , např. v Nivnici, v Lysé nad Labem. Jednotlivě se myslivci účastní i různých kynologických akcí, které jsou zaměřeny na zkoušky loveckých psů.
Hlavní snahou mysliveckého spolku Korytná je spojit lidi, kteří mají rádi přírodu , pečovat o krásu krajiny v Bílých Karpatech přenést ji do života lidí, kteří zde žijí a tento kraj navštěvují.

K péči o přírodu a k její ochraně by myslivci rádi získali i mladé lidi.

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Tomáš Kuča org. 56, 22.10.2004 v 17:03 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region