Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Právní předpisy platné pro území CHKO Český ráj [ Ochrana přírody ]

Právní předpisy platné pro území CHKO Český ráj

Základní právní normy platné pro území CHKO Český ráj
Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů (CITES)
Zákon č. 115/2000 o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
Vládní nařízení č. 508/2002 Sb. ze dne 5. 12. 2002, kterým se vyhlašuje CHKO Český ráj
Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Ochrana přírody
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 07.08.2004 v 09:28 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region