Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Stráž ochrany přírody Českého ráje [ Ochrana přírody ]

Stráž ochrany přírody Českého ráje

Strážní služba je jednou z důležitých úseků činnosti Správy CHKO Český ráj. To je dáno relativně velmi vysokou sezónní návštěvností území. Profesionální stráž je na území CHKO Český ráj nezbytně nutná v důsledku zátěže turistickým a cestovním ruchem.

Náplň práce stráže ochrany přírody
kontrola dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny, především základních a bližších ochranných podmínek CHKO a maloplošných chráněných území
blokové řízení na místě
přestupková řízení
průběžný monitoring stavu krajiny
osvěta a výchova přímo v terénu
spolupráce s Policií ČR

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Ochrana přírody
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 07.08.2004 v 09:25 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region