Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Chráněné druhy rostlin Českého ráje [ Ochrana přírody ]

Chráněné druhy rostlin Českého ráje

Kriticky ohrožené druhy
celkem 4

Sleziník černý (Asplenium adiantum - nigrum)
Kapraď hřebenitá (Dryopteris cristata)
Suchopýr štíhlý (Eriophorum gracile)
Hlízovec Loeselův (Liparis loeselii)

Silně ohrožené druhy
celkem 18

Ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa)
Okrotice červená (Cephalanthera rubra)
Vemeníček zelený (Coeloglossum viride)
Korálice trojklanná (Corallorhiza trifida)
Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
Kruštík polabský (Epipactis albensis)
Kruštík bahenní (Epipactis palustris)
Hořeček nahořklý (Gentianella amarella)
Kosatec sibiřský (Iris sibirica)
Hladýš pruský (Laserpitium pruthenicum)
Potočnice lékařská (Nasturtium officinale)
Vstavač kukačka (Orchis morio)
Všivec bahenní (Pedicularis palustris)
Rdest alpský (Potamogeton alpinus)
Pryskyřník velký (Ranunculus lingua)
Ladoňka (Scilla vindobonensis)
Zevar nejmenší (Sparganium minimum)
Ohrožené druhy, celkem 25
Sasanka lesní (Anemone sylvestris)
Astra chlumní (Aster amellus)
Ďáblík bahenní (Calla palustris)
Ostřice tlapkatá (Carex pediformis ssp. rhizoides)
Okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
Prstnatec listenatý (Dactylorhiza longebracteata)
Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
Kruštík tmavočervený (Epipactis purpurata)
Pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea)
Žebratka bahenní (Hottonia palustris)
Vranec jedlový (Huperzia selago)
Bledule jarní (Leucojum vernum)
Lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
Měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva)
Vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata)
Hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum)
Tolije bahenní (Parnassia palustris)
Vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
Kavyl Ivanův (Stipa joannis)
Kapradiník bažinný (Thelypteris palustris)
Hořec křížatý (Gentiana cruciata)
Upolín obecný (Trollius altissimus)
Ostřice Davallova (Carex davalliana)
Ostřice blešní (Carex pulicaris)

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Ochrana přírody
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 07.08.2004 v 09:17 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region