Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Pěchotní srub T-S 71 [ Opevnění, pevnost nebo bunkr ]

Objekt byl umístěn na pravém křídle tvrze, vpravo měl mít střeleckou místnost s jedinou střílnou pro smíšenou zbraň L1 částečně postřelující protáhlou úžlabinu jihovýchodně od tvrze. Levá střelecká místnost byla nahrazena pancéřovou kopulí vyzbrojenou kulometným dvojčetem, které mělo pálit směrem k dalšímu pěchotnímu srubu tvrze T-S 72. Objekt měl být vybaven ještě jednou pancéřovou kopulí s kulometným dvojčetem (postřelovalo by svažující se terén ve směru k samostatnému křídelnímu objektu T-S 69), což je ojedinělé řešení. Jeden ze dvou lehkých kulometů měl být v pancéřovém zvonu se třemi střílnami v pravém ochranném křídle, druhý pak ve střílně pod betonem. Uprostřed čelní stěny objektu se počítalo s osazením dělostřeleckého pozorovacího zvonu (tři průzory), ze kterého by byl dobrý výhled do údolí Ličné a na pevnostní linii v prostoru Bokova kopce (Bolkenberg). V tomto zvonu měla být hlavní pozorovatelna pro dva 12cm minomety v kopuli objektu T-S 80. Z dolního patra měl do diamantového příkopu ústit nouzový výlez.

V horním patře se kromě kasematy mělo nacházet stanoviště velitele objektu, malá místnost pro telefonistu, dále pak ubikace pozorovatele (dělostřeleckého důstojníka) a pohotovostní skladiště dělové a kulometné munice. Válečnou osádku srubu mělo celkem tvořit 35 mužů. V objektu samozřejmě nemělo nechybět dolní patro, do kterého by byla umístěna filtrovna, dvě ubikace pro část osádky, nezbytné sociální zařízení (umyvárna a WC), místnost pro radiostanici a proviantní skladiště. Zbylé místo by vyplnily další truhlíky s municí.

Objekt se nepodařilo vybetonovat, na konci září 1938 se betonáž teprve připravovala - měla se uskutečnit ještě na podzim. V této době však již byla dokončena betonáž schodišťové šachty do podzemí a to včetně schodiště a také základové skořápky. V současné době (1999) je základová skořápka zarostlá náletovým porostem a je zde divoká skládka odpadků. Vstup na schodiště je z bezpečnostních důvodů zabetonován a vstup do podzemí tudíž není možný.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: uživatel č. 766 org. 2, 14.07.2004 v 11:17 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region