Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Tvrz Vyšehořovice [ Tvrz ]

Již v druhé polovině 13. století stávala na severní straně návsi ve Vyšehořovicích raně gotická tvrz s vysokou hranolovou věží a dvorem.
Ve 14. století patřila místním vladykům, kteří měli v erbu dubovou větev.
Před rokem 1410 získal větší část panství bohatý staroměstský měšťan Zikmund Rokycanský, který starou tvrz nákladně přestavěl.

Do nového sídla se vcházelo přes padací most hrotitým vjezdem nebo brankou pro pěší.
Po pravé straně průjezdu se nacházely dvě místnosti s valenou klenbou.
Další obytné části byly v prvním patře.
Jádro tvrze, severně od staré věže, stávalo kolmo k ohradní zdi.
Další stavební změny a opravy tvrze se uskutečnily koncem 16. století.
Ohradní zeď byla zvýšena, gotický vjezd zazděn a nahrazen portálem na východní straně. Přestože byla vyšehořovická tvrz obyvatelná ještě v druhé polovině 17. století, vrchnost ji využívala je pro chov drůbeže a jako sýpku. V polovině 19. století stavba velice zchátrala a změnila se ve zříceninu.

Tvrz ve Vyšehořovicích kdysi upoutala i známého historika Augusta Sedláčka (1834 - 1885).
V patnácté části jeho životního díla Hrady, zámky a tvrze království českého objevíte výstižnou charakteristiku zdejší památky: ,,Při poplužném dvoře ve Vyšehořovicích nacházejí se ještě dosti velké zříceniny bývalé tvrze. Zvenčí ani nevyhlížejí, jako by to bývala tvrz. Viděti jest čtvrthran tři patra vysoký, jenž má až do druhého poschodí čtverhranatá okna a nejvýše ovální. Když se od východní strany klenutým průjezdem dovnitř vejde, viděti jest, že ty vysoké zdi byly byly prvotně venkovskými.
V minulém století byly tu také zříceniny čtverhranaté věže, z níž tři strany až do třetího poschodí vynikaly. Dnes již nelze poznati, kde věž a ostatní stavení se nacházely, protože vnitřní prostora vybouráváním a přestavováním měněna."


Dochovalo se pouze torzo hranolové věže z druhé poloviny 13. století, části vstupního křídla a obytných budov z 15. a 16. století a mohutné obvodové zdivo.

Při návštěvě Vyšehořovic stojí za zhlédnutí také romantická zřícenina románsko-gotického kostela sv. Martina a nápadná věž někdejší ranesanční zvonice se zbytky původní výzdoby.

Literatura
Hrady a zámky - Průvodce Českou republikou II.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Vysehorovice.cz

Typ záznamu: Tvrz
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 25.10.2004 v 22:09 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region