Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Zastupitelstvo obce Leskovec nad Moravicí [ Zastupitelstvo města nebo obce ]

Zastupitelstvo obce Leskovec nad Moravicí se skládá z 11 členů.Tvoří jej starosta, místostarosta a 9 členů.

Jmenovitě:
Sedláček Soběslav - starosta
Král Rudolf - místostarosta
Buťák Bedřich
Mgr. Čihánek Zdeněk - předseda výboru pro cestovní ruch
Klapil Pavel
Kuchařová Olga
Ing. Langr Stanislav - předseda výboru finančního
Limberk Josef
Palla David
Repková Zdenka - předsedkyně výboru kulturního a sociálního
Rulfová Dana - předsedkyně výboru kontrolního

KONTAKTNÍ ADRESA:

Zastupitelstvo obce Leskovec nad Moravicí
Leskovec nad Moravicí 42
793 68 Leskovec nad Moravicí
Česko (CZ)
tel: (+420) 554 731 001

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Soběslav Sedláček (Obec Leskovec nad Moravicí) org. 56, 03.08.2009 v 23:17 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region