Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Mikroregion MORAVICE [ Mikroregion ]

Hradec nad Moravicí, Řeka Moravice
Mikroregion MORAVICE
Vítejte v mikroregionu MORAVICE

Tento krásný a pohostinný kraj má svůj svéráz. Osu tvoří romantická řeka Moravice s řadou meandrů v hlubokém skalnatém údolí. V roce 1994 zde byl vyhlášen Přírodní park Moravice - největší a nejhodnotnější chráněné území na Opavsku. Celá oblast mikroregionu Moravice patří k vyhledávaným cílům turistů. K návštěvě vás zve město Hradec nad Moravicí s výstavným zámkem na skalnatém ostrohu nad řekou. Nedaleko odsud se nachází pohádkový zámek Raduň s řadou rybníků. Na příkré skále v Podhradí se tyčí zřícenina hradu Vikštejna.

Tento kraj s bohatou hornickou tradicí je zajímavý i po stránce geologické. Romantický ráz krajiny doplňují haldy vytěžené pokrývačské břidlice, opuštěné doly a jezírka ukrytá ve stínu stromů. Starobylá hornická města Budišov nad Budišovkou a Vítkov mohou být východiskem k procházce kolem Kružberské přehrady.

V tomto malebném kraji prožila své dětství Joy Adamsonová, vnučka podnikatele Weisshuhna. Na toto šťastné období Adamsonová vzpomíná ve svých knihách po celý život. Stejně jako básník Petr Bezruč se nechal inspirovat při pobytu v Brance u Opavy a Hradec nad Moravicí, Žimrovice, Melč, Radkov, Klokočov, Čermná ve Slezsku a Branka jsou zviditelněny ve sbírce Slezské písně. V každém ročním období zde objevíte jistě i vy spoustu maličkostí, které potěší a jsou věčné, protože zůstávají ve vzpomínkách.

Jménem mikroregionu bude vystupovat Město Vítkov a při naplňování této dohody budou jednotlivé účastníky zastupovat statutární zástupci, resp. jimi pověřené osoby.

Zaměření mikroregionu

pomoc a koordinace při řešení problémů ve všech oblastech mikroregionu a příprava projektů pro získání podpory ze státních prostředků a prostředků EU pro zemědělství a rozvoj venkova.

Stanovy mikroregionu

Mikroregion vzniká jako dobrovolné a otevřené spojení měst a obcí Vítkovska - Budišovska.Účastníci dohody se usnesli, že jménem mikroregionu bude vystupovat Město Vítkov, které bude rovněž příjemcem případných dotací na projekty mikroregionu. Mikroregion je spojení, které je otevřeno i pro další obce v oblasti. Členství dalšího účastníka vzniká písemným přistoupením k této dohodě ( resp. zaniká písemným oznámením o odstoupení od dohody)
Při rozhodování o záležitostech mikroregionu má každý účastník jeden hlas a k přijetí rozhodnutí je potřebný souhlas nadpoloviční většiny účastníků dohody.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Mikroregion MORAVICE
Náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 312 200

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Mikroregion
AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 08.04.2004 v 10:47 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region