Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HOLEŠOV [ Sdružení nebo spolek ]

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ

Holešovští myslivci navazují rovněž na dlouholetou tradici. V souvislosti s novou právní úpravou vznikla v našem městě v roce 1993 nová myslivecká organizace - Myslivecké sdružení, které provádí úkon práva myslivosti na základě smlouvy o nájmu honitby s majiteli pozemků kolem Holešova. Sdružení má kolem 15 členů, předsedou je Stanislav Kučera. Hranice honitby zhruba kopírují hranice mezi městem a okolními obcemi. Členové sdružení se starají o přírodu a životní prostředí, zvěř a ostatní myslivecké činnosti. Náročné práce čekaly členy sdružení při odstraňování škod v revíru po záplavách roku 1997.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Holesov.cz

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 17.02.2004 v 18:16 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region