Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Hospodářský dvůr [ Lidová architektura ]

Kulturní památka č. 598/3
Parc. č. 10/3 - 10/24 st.
K zámku náleží hospodářský dvůr s chlévy, stodolou a obytnými přízemními domky čp. 185, 186, 183, 5 a 214, které vytvářejí malou náves se sochou sv. Floriána uprostřed (č. rej. 601).
Vjezd do dvora zděný, omítaný, tvoří zadní stěnu přízemních domků. Nad vjezdem znak Podstatských z Prusinovic.
Chlév omítaný klenutý pruskými klenbami. Stodola zděná, omítaná.
Celý areál hosp. dvora zámku je z doby po roce 1769, obnovován v 19. a 20. století.

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Lidová architektura
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 01.04.2004 v 14:57 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region