Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Bývalý hospodářský dvůr [ Lidová architektura ]

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 1746/3

Bývalý hospodářský dvůr

Při jihovýchodní straně kláštera, č.o. neuvedeno, parc.č. 3/1, 3/2, 38/1, 38/2, 38/3

Čtyřkřídlá obdélná přízemní dispozice o 19x18 okenních osách, krytá sedlovou střechou. Boční průčelí člení dvojice lisen, vytvářející ploché rámování. Okna mají štukové rámy s ušima. Při nároží severního křídla je jednoduchý půlkruhový vjezd. Vstupní západní průčelí člení dvojice toskánských pilastrů, které nesou zalamující se kladí s vlysem, vyplněným triglyfy. Okna mají rámy s ušima. Hlavní vjezd má kamenné ostění s půlkruhovou archivoltou. Po levé straně je umístěna branka pro pěší s klenákem v archivoltě.
Dvorní průčelí jsou hladká s nesymetricky umístěnými okny, převážně nově upravenými, zápraží kryje převislá střecha, podpíraná kamennými konzolami. Prostory, dnes podstatně přestavěné, byly zaklenuty klenbami křížovými nebo valenými s lunetami. V některých oknech jsou zachovány původní barokní mříže.
Barokní architektura z 1. poloviny 18. století je hospodářskou součástí areálu kláštera.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Bývalý hospodářský dvůr
Sušilovo nám. 38
779 00 Olomouc
Česko (CZ)

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Lidová architektura
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 02.04.2004 v 10:34 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region