Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Filípkův dvůr [ Lidová architektura ]

Statek je z 1. pol. 18. století a je dokladem napodobování vzorů oficionálního umění v lidové architektuře.
Jedná se o obytný dům a hospodářské budovy seskupené kolem obdélníkového dvora. Obytný dům je zděný, jednopatrový o sedmi okenních osách. Na nárožích jsou zachované válcové dvoupatrové věže, zakončené cibulovými báněmi. Hospodářské budovy se pravoúhle napojují na obytný dům dvora a uzavírají je ze dvou stran.

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Lidová architektura
AKTUALIZACE: uživatel č. 527 org. 56, 13.10.2003 v 12:33 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region