Union of Municipalities Behind the Airport

Union of Municipalities Behind the Airport

7.11.2013 SETKÁNÍ MÍSTNÍCH VÝROBCŮ V PERNÍKOVÉ CHALOUPCE

Značení regionálních produktů a výrobků startuje! Zapojte se do systému podpory odbytu místní produkce na společném území Regionu Kunětické hory, Bohdanečska a Holicka.

„KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt®“
www.regionalni-znacky.cz

PROČ SE ZAPOJIT DO SYSTÉMU PODPORY ODBYTU MÍSTNÍ PRODUKCE
• Jednotná identita regionu, místních producentů a výrobců v oblasti cestovního ruchu a regionálního rozvoje.
• Jednotný systém grafického značení, podmínek výběru a udělování značení, zajišťování podmínek udržování kvality a cílené propagace produktů.
• Přidělení certifikátu a označení výrobku v systému regionálního značení jednoznačně přispívá ke zviditelnění výrobce a zvýšení odbytu mezi místními obyvateli i návštěvníky, a tím zlepšení jeho ekonomické stability.
• V oblasti cestovního ruchu na území České republiky se jednoznačně regionální značení stává vyhledávaným artiklem pro návštěvníky vedle turistických známek a dalších celorepublikových systémů.
• Regionální značky na území České republiky sdružuje Asociace regionálních značek, o.s. (ARZ), která zajišťuje celorepublikovou prezentaci všech výrobců s platným certifikátem pro svůj výrobek (webové stránky, noviny Doma v regionech, prezentace na veletrzích a akcích cestovního ruchu, prezentační materiály). ARZ v současné době sdružuje již 24 regionů v ČR.
• Vy sami určujete, co budete mezi sebou pro obyvatele a návštěvníky v regionu prezentovat, co stojí za to podporovat.

CO VÁM ZAPOJENÍ SE DO SYSTÉMU CERTIFIKACE PŘINESE
Zveřejnění v turistických novinách Doma v Kraji Pernštejnů, vytvoření katalogového listu, umístění informace na celorepublikovém výše uvedeném webu a na webu zapojených regionů, výhodné zajištění visaček a samolepek pro označení produktu, možnost prezentace a prodeje produktů v prostorách informačních center a na akcích pořádaných partnery či samotnými regiony, možnost zveřejnění ve veškerých materiálech regionů, možnost zapojení se do aktivit regionů, navázání komunikace a spolupráce s dalšími výrobci nejen v doma, ale i v sousedních regionech, možnost navázání spolupráce s místními prodejci, aj.

CERTIFIKAČNÍ KRITERIA PRO PŘIDĚLENÍ ZNAČKY „KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt®“
A. Kritéria pro výrobce:
• Místní subjekt z území regionu, viz. mapa území s názvy obcí
• Kvalifikace pro příslušnou výrobu (v případě, že je třeba, ŽL není podmínkou)
• Bezdlužnost
• Zaručení standardní kvality výroby
• Proces výroby nepoškozuje přírodu
B. Kritéria pro výrobek:
• Místní spotřební zboží, zemědělské a přírodní produkty nebo umělecká díla
• Zaručení standardní/odpovídající kvality
• Šetrnost k přírodě
• Jedinečnost spojená s regionem:
Tradiční místní výrobek
Produkt z místních surovin nebo přímo místní surovina
Ruční, řemeslná nebo duševní práce
Díla s hlavním motivem regionu / výrobky specifické pro region (vodní plochy, toky, díla, příroda…)
Výjimečné (nadstandardní) vlastnosti výrobku7.11. 2013 ZVEME VÁS na setkání místních výrobců, 16.00 hod., Perníková chaloupka, Ráby 38 detailní představení systému a přínosů certifikace za přítomnosti zástupců ARZ a sousedních regionů, kde se již certifikace osvědčila, společný výběr grafické značky pro region, možnost konzultací svých aktivit, záměrů a výrobků s odborníky, hledání společných námětů v rámci propojování vašich aktivit s regiony, aj.

do 31.1.2014 předání přihlášky a výrobku koordinátorovi – MAS RKH
do 28.2.2014 zasedání certifikační komise přidělení certifikátů vybraným produktům a výrobkům
od dubna 2014 start propagačních a marketingových aktivit v rámci zvýšení odbytu vašich výrobků

VÍCE INFORMACÍ NA UVEDENÉ ADRESE HLAVNÍHO KOORDINÁTORA ZNAČENÍ – MAS RKH Sídlo: Perníková chaloupka, Ráby 38, 533 52 Staré Hradiště, IČO 27009157
Kontakty: 776263321, sormova@lorys.cz, 606436659, vn.konzult@tiscali.cz www.masrkh.oblast.cz
.
Informace obdržíte i u jednotlivých koordinátorů na území:
MAS Bohdanečsko (725559932, makovska.lenka@gmail.com),
MAS Holicko (775590949, mas.holicko@seznam.cz).

DALŠÍ INFORMACE: MAS Region Kunětické hory
Zveřejněno 01.10.2013 v 07:26 hodin
member of
Železnohorský
region
logo: MAS Železnohorský region