Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

MÍSTNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE USTANOVILA NOVÝ VÝBOR

Dne 10. 5. 2005 proběhla v prostorách Radnice ve Slavičíně výroční členská schůze místní organizace Českého červeného kříže Slavičín, na které byl zvolen nový výbor. Tímto dnem také začíná nový výbor pracovat.
Součástí schůze byla také velmi zajímavá a podnětná přednáška sestry Bc. Bronislavy Gergelové na téma "Co dělat do příjezdu rychlé záchranné služby". Škoda jen, že tak aktuální a potřebné informace pro malou účast vyslechlo jen pár lidí, přestože byli zváni i nečleni ČČK. Některé z těchto myšlenek bychom rádi prezentovali veřejnosti formou krátkých článků pod názvem "Mýty a omyly".
Tak tedy: do nového volebního období jdeme se snahou, aby činnost ČČK ve Slavičíně měla smysl a byla přínosem. Prosíme o podporu Městský úřad Slavičín, ostatní organizace v Slavičíně a také o přízeň nejširší veřejnosti.

Diskusní fórum čtenářů

(prozatím žádný názor)

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 01.06.2005 v 09:45 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region