Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

062 Chlumec nad Cidlinou - Městec Králové - Dymokury -Křinec [ Železniční trať ]

Železniční trať Chlumec nad Cidlinou – Odbočka Obora (Křinec) (v jízdním řádu pro cestující označená číslem 062) je jednokolejná regionální trať. Vede z Chlumce nad Cidlinou přes Městec Králové, Dymokury a odbočku Obora (dále společně s tratí z Jičína) do Křince.

úsek Křinec – Městec Králové

List povolení Františka Josefa Prvního ze dne 9. května 1881 daný ku stavbě a užívání železnice lokomotivní jakožto železnice místní s pravidelnou kolejí a provozovati jízdu po nich, totiž (kromě jiných drah) z Křince na Dymokury do Králova Městce. Koncesionáři jsou povinni stavbu železnic ihned započíti a nejdéle až do 1. září 1882 stavbu dokonati, pak obecnou jízdu po nich zavésti. Dráhu vlastnila společnost České obchodní dráhy od února 1882 až do svého zestátnění 1. 1. 1908.

úsek Chlumec – Městec Králové

Listina o koncessi ze dne 3. června 1899 byla Karlu Fričovi, továrníku v Chlumci nad Cidlinou, vydána ke stavbě a provozování lokomotivní železnice, která budiž zřízena jako místní dráha o rozchodu pravidelném, ze štace Chlumecké do Králové Městce. Koncessionář se zavazuje, že povolenou železnici počne ihned stavěti a ji nejdéle do půl druhého roku dokoná a pravidelnou vozbu po ní provozovati. Vyhláškou ministeria želežničného ze dne 24. listopadu 1900 byla až do 1. července 1901 prodloužena lhůta ustanovená k dostavění místní dráhy z Chlumce do Králové Městce. Dráhu vlastnila společnost Místní dráha Chlumec – Králové Městec od května 1901 až do svého zestátnění 1.1.1925. [zdroj]

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Železniční trať
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 2, 12.12.2021 v 17:07 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region