Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Schodiště ke kostelu sv. Václava

Schodiště ke kostelu sv. Václava sloužilo jako reprezentační vstupní prostor je kostelu od budovy Zámku.Po stranách schodiště jsou umístěny dva kříže s Kristem. V čele schodiště v opěrné zdi je kaplička s Pannou Marii. Schodiště navazuje na opěrnou kostelní zeď, krerá vyrovnává teréní výškový rozdíl mezi prostorem okolo kostela a uličkou pod kostelem. Pěkná reliefní výzdoba křížů i schodiště dokreslovala důstojný ráz pro přístup k farnímu kostelu. V dnešní době je levý kříž poškozen.
Kaplička s Pannou Marií
Kaplička s Pannou Marií

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.stary-jicin.cz

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 18.03.2010 v 13:10 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region