Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Moravský rybářský svaz - místní organizace Bojkovice [ Sdružení nebo spolek ]

Svaz se zaměřuje na získávání rybářských znalostí a dovedností, základy ochrany přírody a ekologie, hospodaření na přidělených rybářských revírech.

Jeho členové jsou vedoucími 3 rybářských kroužků při DDM Bojkovice.

Předseda:
MVDr. Jaroslav Študent

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.slovacko.cz

AKTUALIZACE: Petra Stojaspalová (MÚ Bojkovice) org. 56, 20.07.2005 v 15:48 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region