Union of Municipalities Behind the Airport

Union of Municipalities Behind the Airport

Turnov [ District of Administration with extended activity ]

V rámci reformy veřejné správy byla od 1.1.2003 podstatná část kompetencí (např. vydávání občanských průkazů a cestovních pasů, ověřování dokladů, povolování živností, rozhodování v oblasti sociálního zabezpečení, sociálně-právní ochrany dětí, životního prostředí a zemědělství, památkové péče, civilní služby,...) ze zrušených okresních úřadů přenesena na tzv. obce s rozšířenou působností.

IT CONTENTS - REGION:

LOCATION

THERE ARE IN THE ADMINISTRATIVE DISTRICT OF THE MUNICIPALITY


LAST MODIFY: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 2, 16.11.2021 v 00:54 hodin
member of
Železnohorský
region
logo: MAS Železnohorský region