Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Fojství v Libhošti č.p. 1 [ Lidová architektura ]

Fojství v Libhošti č.p. 1
Fojství v Libhošti č.p. 1
Dvoupodlažní devítiosý obytný dům šířkové dispozice, ke němuž na pravé straně přiléhá hospodářská budova se čtyřmi okenními osami - objekt s jednotnou fasádou, postavený v 80. letech 18. století na místě stavby, která vyhořela roku 1779. Průčelí člení kordonová římsa a asymetricky rozmístěná pravoúhlá okna, v přízemí s jednoduchou šambránou, v patře s pravoúhlými parapetními výplněmi a trojúhelnými a segmentovými frontony. Mezi okny jsou dekorativní pasy - jednoduché, zdvojené či ztrojené. Fasádu završuje konzolová římsa. Pravá, hospodářská část objektu má obdobné architektonické členění, pouze okna jsou menší a v patře jsou ve dvou řadách nad sebou. Dvorní fasáda, která byla členěna stejně jako průčelí, byla na konci 70. let znehodnocena tvrdou břízolitovou omítkou a osazením nevhodných výplní oken a dveří. Na počátku 90. let proběhla rozsáhlá rekonstrukce, při níž byly fasády resituovány do původní podoby. Objekt měl v průčelí čtyři vchody, jeden z nich, ústící do hospodářské části budovy, byl nahrazen oknem. Hlavní vchod ústí do prostorné síně s valenou klenbou s výsečemi, v níž je schodiště do plochostropého patra a vchody do místností přízemí s plackovými klenbami. V bývalé hospodářské části objektu jsou v přízemí pruské klenby na pasech.
Fojství v Libhošti č.p. 1
Fojství v Libhošti č.p. 1

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Lidová architektura
AKTUALIZACE: uživatel č. 268 org. 56, 04.03.2008 v 13:50 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region