Union of Municipalities Behind the Airport

Union of Municipalities Behind the Airport

Nová Paka [ District of Administration with extended activity ]

V rámci reformy veřejné správy byla od 1.1.2003 podstatná část kompetencí (např. vydávání občanských průkazů a cestovních pasů, ověřování dokladů, povolování živností, rozhodování v oblasti sociálního zabezpečení, sociálně-právní ochrany dětí, životního prostředí a zemědělství, památkové péče, civilní služby,...) ze zrušených okresních úřadů přenesena na tzv. obce s rozšířenou působností.

IT CONTENTS - REGION:

LOCATION


LAST MODIFY: uživatel č. 288 org. 2, 06.01.2003 v 09:49 hodin
member of
Železnohorský
region
logo: MAS Železnohorský region