Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

ZŠ Záhorovice [ Základní škola ]

Provoz školy je od 6.30 hodin do 17.30 hodin.
Na naší škole se zaměřujeme na kvalitní všeobecnou přípravu žáků.
Vyučují se i dva nepovinné předměty: náboženství a individuální logopedická péče, která je vyučována odbornou vyučující.
Od září budou moci žáci při výuce využívat i novou počítačovou třídu s internetem.

Při škole je hezká školní zahrada, která v bude postupně přebudovávána v učebnu v přírodě.
I my chceme být účastníky projektu" Příroda ve škole - školní přírodní zahrada."
Naše zahrada má pro to ideální podmínky.
Součástí školy je i školní dvorek a terasa, kam chodí žáci trávit čas o přestávkách.
Ve budově je umístěna školní knihovna, která obsahuje 1534 žákovských knih.

Stravování dětí je zajištěno v jídelně MŠ, která je umístěna naproti školy.

Škola nezapomíná ani na žáky integrované., kteří mají možnost navštěvovat dyslektickou poradnu .

KONTAKTNÍ ADRESA:

Základní škola Záhorovice
Záhorovice 164
687 73 Záhorovice
Česko (CZ)
tel: (+420) 572 691 011

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.zahorovice.cz

Typ záznamu: Základní škola
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 16.01.2003 v 09:03 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region