Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Hraniční přechod Harrachov - Jakuszyce [ Hraniční přechod ]

Hraniční přechod Harrachov - Jakuszyce
charakter 1,3
Rozsah dopravy P,C,M,OA,B,N
Provozní doba nepřetržitá

Charakter: 1 - hraniční přechod pro občany všech států, 2 - pro občany ČR a PR, 3 - přechod pro malý pohraniční styk (Smlouva mezi ČR a PR o malém pohraničním styku, Praha 17.1.1995)

Druhy dopravy : P - pěší, C - cyklisté, M - motocykly, OA - osobní automobily, B - autobusy, N - nákladní doprava,
N1 - nákladní vozidla evidovaná v ČR a PR do užitečné hmotnosti 3,5 t (s výjimkou přeprav nebezpeč. nákladů), N2 - nákl. vozidla do 3,5 t evidovaná v ČR v okresech Bruntál, Šumperk a Jeseník a v PR ve Vojevodství Opole.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Hraniční přechod
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 2, 02.09.2002 v 15:22 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region