Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Vesnická památková rezervace Veletiny - Stará Hora [ Lidová architektura ]

Rozhodnutí č:1995127
Rok: 1995
Název rozhodnutí: Nařízení vlády č. 127/1995 Sb. ze dne 24.5.1995 o prohlášení území ucelených částí vybraných měst a obcí s dochovanými soubory lidové architektury za památkové rezervace.

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Lidová architektura
AKTUALIZACE: Pavel Kuča org. 56, 26.03.2007 v 11:47 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region