Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Gymnázium

Vypracováním projektu pro novou budovu gymnázia byl pověřen jeden ze zakladatelů české moderní architektury Jaroslav Fragner. Stavební práce byly zadány firmě Václav Nekvasil z Českého Těšína. Základní kámen byl položen 26. června 1932. Jelikož výstavbu provázel nedostatek finančních prostředků, mohlo být českotěšínské reálné gymnázium slavnostně otevřeno teprve za tři roky od položení základního kamene a to 23. července 1935.
Jedná se o čtyřpatrovou budovu s rovnou střechou a pravidelnou půdorysnou dispozicí, která je zahrnuta do seznamu kulturních památek. Hlavní průčelí je členěno pravidelnými okenními pásy.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://info.tesin.cz

AKTUALIZACE: Michal SLÁDEK (www.oblasti.cz) org. 114, 11.11.2005 v 20:52 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region