Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Území Euroregionu Silesia [ Území ]

O regionu Euroregionu Silesia

Euroregiony ve střední Evropě začaly vznikat v devadesátých letech jako dobrovolná zájmová sdružení měst a obcí přesahující hranice států.

Euroregion Silesia je jedním z nejmladších česko-polských euroregionů, byl ustaven v roce 1998. Cílem euroregionu je řešení společných úkolů a prosazování společných cílů v rámci česko-polské spolupráce a zajištění rovnoměrného rozvoje příhraničního území.

Euroregion Silesia má na české straně rozlohu 1225 km2 a žije zde cca 225 tisíc obyvatel. Převážná část euroregionu se nachází na území Slezska. Českou část reprezentuje 60 obcí a měst z okresů Opava, Bruntál (Krnovsko) a Nový Jičín, přidruženými členy jsou Slezská univerzita Opava, Okresní hospodářská komora Opava a Matice slezská. Správním sídlem Euroregionu Silesia je na české straně město Opava.

Jižní část euroregionu charakterizují kopce. Malebné pohoří Nízkého Jeseníku přechází do Opavské a Hlučínské pahorkatiny. Střídají se zde osídlená údolí s hustě zalesněnými úbočími horských svahů. Směrem severním se podoba kraje pozvolna mění. Kopce se postupně zmenšují, přecházejí do měkce zvlněné krajiny protkávané meandry řek a potoků. Přírodní osou je řeka Odra.

Hornatá část euroregionu přímo vybízí k pěším vycházkám po dobře značených turistických cestách.. Rovněž je možné využít síť cyklistických stezek, které protkávají území euroregionu stále hustěji a propojují místa s krásnou přírodou a pamětihodnostmi s řadou obcí a měst. O výstavnosti a bohatství měst svědčí například jedinečně dochované historické jádro Nového Jičína, Krnova nebo Opavy. Nejen větší a menší města euroregionu mohou nabídnout památky a zajímavosti. V příjemném venkovském prostředí si šlechta stavěla svá sídla v podobě reprezentativních zámků obklopených rozsáhlými parky. Výstavné objekty lze nalézt v Raduni nebo Kravařích.

Obyvatelům i návštěvníkům regionu slouží řada muzejních zařízení. Historii měst a jejich okolí nám zpřístupní muzea v Krnově, Kravařích, Budišově nad Budišovkou, Opavě či Novém Jičíně.

Spolupráce města a obcí neznamená jen bližší vzájemné poznávání na základech turistického ruchu. Zároveň umožňuje bezprostřední informovanost a spolupráci místních orgánů a samospráv, řešení otázek v oblasti dopravy, rozvoje podnikání, životního prostředí, kulturních výměn. Ustavení euroregionu bylo vyvrcholením dlouholeté česko-polské spolupráce v regionu, čímž tato spolupráce dostala oficiální rámec běžný v celé Evropě.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Území
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 18.04.2005 v 17:31 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region