Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Český rybářský svaz místní organizace Příbor [ Sdružení nebo spolek ]

Místní organizace Českého rybářského svazu Příbor

Stručná informace o Místní organizaci ČRS Příbor.

V roce 1885 byl vydán říšský zákon rybářský a následně zemský rybářský zákon platný pro Moravu. Tento zákon definoval základy výkonu rybářského práva a mimo jiné stanovil, kdo a za jakých okolností může právo rybolovu provozovat. Tento zákon byl pravděpodobně impulsem pro založení prvního sportovního rybářského spolku v Příboře - Rybářský klub v Příboře 1. června 1897. V roce 1931 byl založen 12. září 1931 nový subjekt - Rybářský spolek "Lubina" v Příboře, který získal pronájem revíru na řece Lubině. Rybářský klub neměl kde lovit a proto zanikl. V období okupace nebyla možnost lovit ryby členům spolku. Proto ihned po osvobození koncem května usilovali někteří bývalí členové rybářského spolku o obnovení činnosti a koncem roku 1945 byl založen staronový Rybářský spolek "Lubina" v Příboře. V roce 1954 a po zestátnění všech vod, došlo ke sloučení spolku ze Štramberku s místní skupinou v Příboře v jedinou organizaci se sídlem v Příboře. K dnešnímu dni čítá organizace 59 členů do 18 let a 479 dospělých.

Místní organizace ČRS se trvale věnuje také práci s mládeží a to od roku 1971 s velmi dobrými výsledky.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Nábřeží Rudoarmějců 888
742 58 Příbor
Česko (CZ)
Místní organizace Českého rybářského svazu Příbor

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Petra Kolářová (Kancelář vedení města) org. 139, 03.09.2013 v 08:18 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region