Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Mezinárodní význam Českého ráje [ Ochrana přírody ]

Skalní města Českého ráje

Český ráj je unikátním územím lokalizovaným geograficky mezi iniciálními skalními městy na jižním okraji křídové pánve a zralými pískovcovými oblastmi na severu Čech. Skalní města Českého ráje představují nejúplnější a nejrozmanitější soubor charakteristických prvků a forem pískovcového fenoménu temperátní zóny. Bohatství různých geomorfologických tvarů a hodnotné biotické složky dávají Českému ráji velmi vysokou estetickou ale i vědeckou hodnotu.

Díky geomorfologické členitosti a výrazné povrchové mnohotvárnosti zůstaly na území skalních měst zachovány původní biotopy přirozených lesních společenstev, mokřadních luk, rašelinišť a slatinišť, přirozené břehové porosty rybníků a potoků, stepní vegetace a mezofilních luk. Tyto biotopy jsou významnými zdroji biodiverzity pro okolní krajinu. V důsledku vysoké rozmanitosti biotopů se na území Českého ráje vyskytuje okolo 30000 druhů rostlin a živočichů.

V roce 2002 byla Skalní města Českého ráje jako přírodní památka České republiky navržena k zápisu do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Ochrana přírody
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 07.08.2004 v 09:29 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region