Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Mikroregion HRANICKO [ Mikroregion ]

Mikroregion HRANICKO
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hranicko byl založen v roce 2001. Jeho členskou základnu tvoří 23 obcí ze spádové oblasti města Hranic.

Území mikroregionu leží na rozhraní mezi Moravskou bránou a Podbeskydskou pahorkatinou. Nadmořská výška území se pohybuje v rozmezí od 250 metrů n.m. v Hranicích po 502 metrů n.m. na Potštátsku. Osu oblasti tvoří ve východozápadním směru protékající řeka Bečva. Jejími největšími přítoky jsou pravostranné přítoky Velička a Ludina. Celé území se nachází v mírně teplé podnebné oblasti, s průměrným ročním úhrnem srážek mezi 700 - 800 mm.Územím regionu prochází od severovýchodu k jihovýchodu výrazný geologický zlom, ve kterém se u Hranic a Teplic nad Bečvou vyskytují minerální prameny. Z hlediska využití ploch lze území charakterizovat jako zemědělskou krajinu. Lesní půda představuje cca 20 % plochy území. V oblasti je vymezena celá řada maloplošných chráněných přírodních rezervací a památek.

Z administrativního hlediska je region nejvýchodnějším cípem okresu Přerov v Olomouckém kraji. Ve 23 obcích mikroregionu žije necelých 30 tisíc obyvatel. Dominantní postavení v tomto směru má město Hranice s 20 tisíci obyvateli. Pouhé tři další obce mají nad tisíc obyvatel. Nejvíce, patnáct, je obcí s počtem obyvatel do pěti set. Jmenovitě tvoří svazek obce Býškovice, Bělotín, Černotín, Dolní Těšice, Horní Těšice, Horní Újezd, Hranice, Hustopeče nad Bečvou, Klokočí, Malhotice, Milotice nad Bečvou, Opatovice, Partutovice, Polom, Potštát, Provodovice, Radíkov, Rouské, Skalička, Střítež nad Ludinou, Ústí, Všechovice, Zámrsky.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sekretariát Mikroregionu Hranicko
Tř. 1. máje 6023
753 01 Hranice
Česko (CZ)
tel: (+420) 581 626 202
(+420) 731 577 450

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.regionhranicko.cz

Typ záznamu: Mikroregion
AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 56, 21.03.2008 v 10:45 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region